Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 17.12.2020 (štvrtok) v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 90 do č.s. 121, od č.s. 140 do č.s. 153 a od č.s. 203 do č.s. 216.