Návrh zmeny rozpočtu obce

Návrh zmeny rozpočtu Obce Beša na rok 2015 - rozpočtové opatrenie č. 1