Zápisnica z X. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 29.9.2020

Zápisnica z X. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 29.9.2020

Súbory na stiahnutie