Skríningové testovanie na Covid-19

Skríningové testovanie antigénovými testami na Covid-19 v obci Beša bude prebiehať dňa 23. januára 2021, v sobotu v čase od 7,00 do 22,00 hod. (posledný odber o 21,30 hod.).

Mobilné odberné miesto sa bude nachádzať v kultúrnom dome na adrese Beša č.s. 212.

Našich občanov (s trvalým pobytom v Beši) otestujeme od 7,00 hod. do 20,30 hod., ostatných od 20,30 hod. do 22,00 hod.

Časový harmonogram testovania:

23.1.2021 (SOBOTA)

KULTÚRNY DOM

Hodina

Číslo domu (s.č.)

7,00 – 8,00

1  – 44

8,00 – 9,00

48 – 73

 9,00 – 10,00

75 – 99

10,00 – 11,00

101 – 126

11,00 – 12,00

130 - 167

12,00 –  13,00

Obedňajšia prestávka

13,00 – 14,00

168 – 208

14,00 – 15,00

210 – 238

15,00 – 16,00

241 – 259

16,00 – 17,00

260 - 282

17,00 – 17,30

Večerná prestávka

17,30 – 18,00

283 - 294

18,00 – 19,00

295 – 318

19,00 – 20,00

319 – 345

20,00 – 20,30 

                               347 -

20,30 – 22,00

bez trvalého pobytu v obci

 

Prosíme Vás o dodržanie harmonogramu. Ďakujeme!