Výsledky skríningového testovania na Covid-19 v našej obci zo dňa 23. 1. 2021

Výsledky skríningového testovania na Covid-19 v našej obci zo dňa 23. 1. 2021:

Celkový počet otestovaných osôb 316, z toho 265 s trvalým pobytom v Beši
Pozitívny výsledok: 9 osôb, z toho 6 s TP v Beši
Percentuálny pomer pozitívnych: 2,85 %
Percentuálny pomer pozitívnych výsledkov po odrátaní občanov s trvalým pobytom mimo obce Beša: 2,26 %