Výsledky IV. kola skríningového testovania na Covid-19 zo dňa 13.2.2021

Výsledky IV. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 13. 2. 2021:


Celkový počet otestovaných osôb 300, z toho 249 s trvalým pobytom v Beši

 Pozitívny výsledok: 6 osôb, z toho 4 s TP v Beši

 Percentuálny pomer pozitívnych: 2,00 %

 Percentuálny pomer pozitívnych výsledkov po odrátaní občanov s trvalým pobytom mimo obce Beša: 1,61 %