Výsledky V. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 20. 2. 2021

Výsledky V. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 20. 2. 2021:


Celkový počet otestovaných osôb 282, z toho 245 s trvalým pobytom v Beši

 Pozitívny výsledok: 0 osôb

 Percentuálny pomer pozitívnych: 0,00 %