Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR NSK do r. 2030

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho  rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030" je zverejnené na webovej stránka ministerstva: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samspra-1

Súbory na stiahnutie