Výsledky VII. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 6. 3. 2021

Výsledky VII. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 6. 3. 2021:


Celkový počet otestovaných osôb 318, z toho 248 s trvalým pobytom v Beši

 Pozitívny výsledok: 0 osôb

 Percentuálny pomer pozitívnych: 0,00 %