Výsledky XI. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 10.4.2021

Výsledky XI. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 10. 4. 2021:


Celkový počet otestovaných osôb 280, z toho 234 s trvalým pobytom v Beši

 Pozitívny výsledok: 0 osôb

 Percentuálny pomer pozitívnych: 0 %