Výsledky XII. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 17.4.2021

Výsledky XII. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 17. 4. 2021:


Celkový počet otestovaných osôb 353, z toho 231 s trvalým pobytom v Beši

 Pozitívny výsledok: 0 osôb

 Percentuálny pomer pozitívnych: 0 %