Upovedomenie o podaní odvolania - verejná vyhláška

Upovedomenie o podaní odvolania  voči rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice č. OU-LV-PLO-2021/001319-014 - doručenie verejnou vyhláškou

Súbory na stiahnutie