Výsledky XIII. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 1. 5. 2021

Výsledky XIII. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 1. 5. 2021:


Celkový počet otestovaných osôb 275, z toho 211 s trvalým pobytom v Beši

 Pozitívny výsledok: 0 osôb

 Percentuálny pomer pozitívnych: 0 %