Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 3.5.2021 do 13.6.2021

Na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu  Slovenskej republiky  č. 1  0900-2172/ 2021 z 21. 4.2021 asistované sčítanie sa realizuje na celom území SR od 3. mája.2021 do 13. júna 2021 (bude prebiehať 6 týždňov). Povinnosť sčítať sa majú všetci   občania s     trvalým, prechodným alebo obvyklým pobytom v obci Beša.

Čo je asistované sčítanie?

Asistované  sčítanie  realizuje  v súčinnosti  so  Štatistickým úradom  SR samospráva.   Je      sčítaním,  pri  ktorom  sa  používa asistovaná služba, t. j.  sčítanie sa realizuje   s pomocou stacionárnych a   mobilných   asistentov.  Určené je pre občanov,  ktorý sa  nesčítali  sami elektroniky v termíne 15.2.2021-31.3.2021.

Realizácia asistovaného sčítania

Samospráva na území obce zriaďuje kontaktné miesta. Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ sčítať sám pomocou techniky, ktorú má k dispozícii, alebo mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste bez ohľadu na jeho trvalý pobyt.

V obci Beša je zriadené kontaktné miesto na Obecnom úrade, so sídlom Beša č. 306, tel. č. 036/6331541, e-mail: obecbesa@besa.sk, zoldova@besa-lv.dcom.sk

Stránkové hodiny:   
Po: 8,00-12,00; 13,00-16,00
Ut: 8,00-12,00
St: 8,00-12,00; 13,00-17,00
Št: 8,00-12,00; 13,00-16,00
Pi: 8,00-12,00

Imobilní  obyvatelia  majú  možnosť požiadať o pomoc aj   mobilného   asistenta, ktorý prichádza k  ním domov s tabletom, aby ich v  pohodlí domova sčítal. Mobilného asistenta si môže obyvateľ zabezpečiť zavolaním na call  centrum č. t.  02/20924919  alebo na  obec č. t.  036/6331541. Po  objednaní  si mobilného   asistenta  tento kontaktuje obyvateľa telefonicky, aby si s ním dohodol presný termín návštevy u neho doma.


Pandemická bezpečnosť

Asistované  sčítanie   prebieha v období pandémie Covid-19.   Z toho  dôvodu budú  prijaté preventívne opatrenia v zmysle osobitého pokynu.  Kontaktné miesto  bude  dezinfikované, stacionárny  asistent  bude mať  k dispozícii dezinfekciu rúk a ochranné rukavice.  Mobilný asistent  tiež bude vybavený ochrannými prostriedkami.

Ako poznáme asistenta a čím sa preukáže

Mobilný asistent je vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorý predloží  pri  kontakte s obyvateľom. Mobilným asistentom je pracovníčka Obecného úradu v Beši. Mobilní asistenti nenavštevujú obyvateľov z vlastnej iniciatívy, navštevujú iba obyvateľov, ktorí    telefonicky nahlásili požiadavku na mobilného asistenta. Dôrazne odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do domu. 

Súbory na stiahnutie