Pozvánka Pozemkového spoločenstva - Lesnej spoločnosti Beša

Pozvánka Pozemkového spoločenstva - Lesnej spoločnosti Beša na zasadnutie zhromaždenia (valnú členskú schôdzu)