PRIESKUM TRHU – žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky

PRIESKUM TRHU – žiadosť o vypracovanie  cenovej ponuky


Obec Beša Vás oslovuje so žiadosťou o vypracovanie a zaslanie  cenovej ponuky

 na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

s názvom  Fitness ihrisko pre obec Beša

Súbory na stiahnutie