Výzva ZsD a.s. pre majiteľov nehnuteľností na orezanie stromov

Výzva  Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava pre majiteľov nehnuteľností na orezanie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy

Súbory na stiahnutie