Stanovisko Obce Beša k zmenám v poskytovaní poštových služieb v Obci Beša.

Obec Beša zastúpená starostom obce Beša a obecným zastupiteľstvom obce Beša informuje svojich občanov o ukončení činnosti Slovenskej pošty, a.s. v obci Beša.

  Starosta obce bol informovaný o ukončení činnosti dňa 22.11.2021 , následne sa zúčastnil online stretnutia zo zástupcami SP, a.s. a protestoval voči rozhodnutiu. Uvedené informácie prerokoval s poslancami OZ na pracovnom stretnutí so záverom ponúknuť SP, a.s. súčinnosť pri zabezpečovaní poštových služieb v obci. Uvedené informácie boli zaslané listom generálnemu riaditeľovi Slovenskej pošty a.s. ako aj predsedovi Úradu na reguláciu poštových a telekomunikačných služieb.

   Informovali sme sa aj o možnosti zriadenia miesta – Pošta partner, ktoré však pre neefektivitu SP, a.s. už nezriaďuje.

   Mrzí nás vzniknutá situácia, no napriek nášmu úsiliu SP, a.s. nezmenila svoje rozhodnutie a tvrdí, že všetky poštové služby budete vedieť vybaviť u poštovej doručovateľky alebo na pošte Lok.

Prílohy: 

Stanovisko obce Beša k zmenám v poskytovaní poštových služieb v Obci Beša.

Odpoveď Slovenskej pošty, a.s.

Súbory na stiahnutie