VÝZVA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

VÝZVA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

             V zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Vás žiadame o vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky:

Hydroizolácia plochej strechy so zateplením na budove MŠ Beša"

Opis predmetu zákazky je spracovaný do prílohy výzva"

Prílohy: výzva , príloha č.1 rozpočet, príloha č. 2 podmienka účasti

Súbory na stiahnutie