Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025 - oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja  na roky 2021 - 2025" je zverejnené na webovej stránka ministerstva : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025

Verejnosť môže písomné stanovisko doručiť  na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 15 dno odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Súbory na stiahnutie