Prieskum "Cestovanie v Nitrianskom samosprávnom kraji"

Spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, a.s. realizuje prieskum s názvom Cestovanie v Nitrianskom samosprávnom kraji, v ktorom majú cestujúci poskytnúť spätnú väzbu na dopravu v regióne. Do prieskumu sa môžu cestujúci zapojiť od 16. mája do 30. júna 2022, a to vyplnením online dotazníka. Dotazník prieskumu a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke www.arriva.sk/prieskum. Každý respondent, ktorý vyplní dotazník, sa môže zároveň zapojiť do súťaže o 30 hodnotných cien.

Súbory na stiahnutie