Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025 - rozsah hodnotenia

Rozsah hodnotenia "Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja  na roky 2021 - 2025" je zverejnený na webovej stránka ministerstva : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025

Verejnosť môže pripomienky doručiť  na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 10 dno odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Súbory na stiahnutie