Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 24.11.2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 24.11.2022

Súbory na stiahnutie