Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

Západoslovenská distribučná a.s. Správa energetických zariadení Stred vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedení sústavy.

 

Súbory na stiahnutie