Odpočet vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Levice oznamuje, že od 12.4.2023 bude zamestnanec spoločnosti vykonávať v našej obci odpočet stavu vodomerov. Preto Vás ZsVS žiada, aby ste umožnili prístup k vodomerom.