Upozornenie ZsD a.s. vo veci orezu a výrubu stromov

Západoslovenská distribučná a.s. Vás upozorňuje na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme podľa §43 zákona č. 251/2021 Z.z. v platnom znení.

Súbory na stiahnutie