Získali sme Pečať rozvoja obcí a miest

Obec Beša bola Národným informačným strediskom Slovenskej republiky vyhodnotená za rok 2015 ako samospráva s predpokladom stabilného rozvoja. Z 2926 slovenských obcí a miest, ktoré prešli ratingom na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátanie rozpočtovej zodpovednosti, bolo pozitívne vyhodnotených 37,7 %. Týmto pozitívne vyhodnoteným obciam a mestám bola udelená Pečať Rozvoja obcí a miest. Obec Beša patrí k nim.

Výhody pečate:

- potvrdzuje osobitnú pozíciu na trhu, deklaruje svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančný stabilitu

- je silným marketingovým nástrojom pri komunikácii s významnými investormi, zákazníkmi a širokou verejnosťou

- Pečať Rozvoja obcí a miest je medializovaná v systéme, ktorý využívajú finančné inštitúcie, štátne správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí

- podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou spoľahnúť

Súbory na stiahnutie