Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí zemného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "LE_BEŠA, VNK, TS, NNK, NNV".

Súbory na stiahnutie