Skúška sirén

Oznamujeme našim obyvateľom, že dňa 14. júna 2024 t.j. v piatok  o 12,00 hod.  na území obce bude vykonaná hlasitá skúška sirén dvojminutovým stálym tónom.