Cirkev v obci

   Náboženstvo v rôznych podobách sprevádza ľudstvo od jeho samého počiatku. Výnimkou nie je ani obec Beša, v ktorej už niekoľko storočí, tak ako je tomu aj na celom území Slovenska respektívne na území celej Strednej Európy, prevláda kresťanská cirkev. Beša, vzhľadom na zmiešaný charakter národnostného zloženia obyvateľstva, ako aj z jej z historického vývinu (príchod nových obyvateľov v 20. rokoch 20. storočia), nebola obcou, v ktorej je zastúpená iba jedna cirkev ako je tomu napríklad v niektorých okolitých obciach (Maňa, Trávnica, Podhájska a mnohé iné).

Rímskokatolícka cirkev

   K tejto cirkvi sa hlási najväčší počet obyvateľov obce Beša (cca 56 %), vyznavači rímskokatolíckej cirkvi sú tak slovenského ako aj maďarského národnostného zloženia obyvateľstva.

Kontakt na farnosť:
Rímsko-katolícky farský úrad, Beša č. 100, 935 36  Beša
Mgr. Ioan Gondec, tel.: 0901 909 076
Reformovaná kresťanská cirkev


   Druhá najvýznamnejšia cirkev v obci Beša z pohľadu počtu veriacich (cca 21 % obyvateľov obce), vyznavači reformovanej kresťanskej cirkvi sú v drvivej väčšine obyvatelia maďarského národnostného zloženia.

Kontakt na farnosť:
Reformovaná kresťanská cirkev, farský úrad Pozba, Pozba 120, 941 51, Pozba (okres Nové Zámky)
Mgr. Andrej Dukon, tel.: 035 651 5124
Evanjelická cirkev augsburského vyznania

   Tretia najvýznamnejšia cirkev v obci Beša z pohľadu počtu veriacich (cca 4 % obyvateľov obce). Je to cirkev, ktorú do obce priniesli noví obyvatelia, ktorí sa do obce prisťahovali v 20. rokoch 20. storočia v rámci tzv. vnútornej kolonizácie. Vyznavači evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sú výhradne obyvatelia slovenského národnostného zloženia z neoficiálnej časti obce Kulantov.

Kontakt na farnosť:
Evanjelický farský úrad - seniorát, Dlhá 18/1, 935 32  Kalná nad Hronom
Mgr. Ján Jančo, 036 63 95 181

Zdroj: Václav, K. 2013. Beša - Bese, Monografia obce. Obec Beša : 2013, AG Aldox, Levice. Vyd. 1. ISBN 978 809 715 4776. Preklady: PhDr. Béla Hajtman. Publikácia je realizovaná s finančnou podporou úradu vlády SR - Program a kultúra národnostných menšín 2013. Autori projektu: Miroslav Černák, Mgr. Peter Varga.