Beša – Stopy praveku v objatí pahorkatiny (1292 - 2018)

Autor: Ing. Kristián Václav

V knihe sú zosumarizované dostupné fakty, informácie a zaujímavosti o Beši, ktoré poznáme od jej najstarších dejín až po rok 2018. Nájdete v nej základné údaje o obci ako poloha, kataster, demografické štatistiky obyvateľov, heraldické symboly, technická vybavenosť obce, prírodné pomery a iné. Značná časť knihy je venovaná dejinám obce, kde sú spracované dostupné historické údaje až po najdôležitejšie udalosti siahajúce do súčasnosti. Taktiež podrobne zachytáva rôzne oblasti týkajúce sa každodenného života obyvateľov obce ako cirkev, školstvo, zdravotná starostlivosť, doprava, šport, kultúra a spoločenský život, zvyky a tradície, poľnohospodárstvo a iné. Jej súčasťou sú aj rôzne zaujímavosti a články týkajúce sa obce a jej okolia, malý turistický minisprievodca širšieho okolia obce, grafická mapa obce a v neposlednom rade aj rozsiahla fotodokumentácia zachytávajúca obec a život v nej.

Kniha  bola pôvodne vydaná v papierovej podobe v roku 2013 ako Monografia obce Beša „Stopy praveku v objatí pahorkatiny“ v slovenskom aj v maďarskom jazyku. V roku 2018 bola knižka aktualizovaná a výrazne doplnená o novo získané informácie a zaujímavosti o obci ako aj o rozsiahlu fotodokumentáciu obce. Aktualizovaná verzia je spracovaná výhradne v elektronickej podobe a je voľne dostupná na stiahnutie širokej verejnosti.

Maďarská verzia knihy sa pripravuje.

Súbory na stiahnutie