Geografická poloha

   Obec Beša sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, na území Podunajskej pahorkatiny, presnejšie v západnej časti Hronskej pahorkatiny, v doline Bešianskeho potoka. Beša leží v Nitrianskom kraji, na rozhraní okresov Levice a Nové Zámky. Nachádza sa v západnej časti okresu Levice, pričom je treťou najzápadnejšou obcou Levického okresu.   Presná geografická poloha stredu obce je 48° 08´ severnej šírky a 18° 24´ východnej dĺžky. Najbližším mestom ležiacim v okolí obce Beša je mesto Vráble, vzdialené 15 km. Najbližší hraničný prechod k obci je hraničný prechod Štúrovo (SR) - Ostrihom/Esztergom (Maďarsko), ktorý je vzdialený cca 55 km.
  
   Obec Beša susedí s ôsmymi obcami - na východe s obcou Horný Pial, na severovýchode s obcou Jesenské,na severe s obcou Tehla, na severozápade s obcou Lula, na západe s obcou Trávnica, na juhozápade s obcou Pozba, na juhu s obcou Bardoňovo a na juhovýchode s obcou Dolný Pial.

   Presná katastrálna mapa obce: http://www.geosense.sk/geoportal/besa-levice/

Symboly obce

   Historický symbol obce Beša poznáme podľa odtlačkov obecného pečatidla z roku 1728. Jeho kruhopis znie „BESEI FALU PECSETJE 1728“ (pečať obce Beša 1728). V strede pečatného poľa vidno poľnohospodársky motív - pluhové radlice a drobné rameno držiace klas. Pečatný symbol na prvý pohľad upozorňuje na poľnohospodársky charakter obce v minulosti.Rovnaký poľnohospodársky charakter - a teda i veľmi podobnú poľnohospodársku pečatnú symboliku - však mali mnohé obce na Slovensku. Vzhľadom na požiadavku zvýrazniť identifikačnú funkciu erbu ako i vzhľadom na želanie obce zobraziť vo svojom erbe to, čo je pre ňu jedinečné, vložil sa pri heraldickej úprave historického znamenia do erbu tiež motív klov, pripomínajúcich jedinečný nález mamuta v obci Beša v roku 1902. Pridaným motívom sa teda erb obce Beša jednoznačne líši od iných erbov s podobnou tematikou. Symboly obce Beša sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou B-183/02. Beša je jedinou obcou na Slovensku a pravdepodobne aj v Európe, ktorá má vo svojom erbe mamutie kly.

Erb obceHeraldický popis: V červenom štíte zlaté odvrátené radlice - lemeš a čerieslo - sprevádzané vľavo drobným obráteným striebroodetým ramenom držiacim zlatý bezostný klas, to všetko obkolesené dvomi striebornými privrátenými klami.

Vlajka obceHeraldický popis: Vlajka obce Beša pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), červenej (2/8), žltej (1/8), bielej (1/8), červenej (2/8), žltej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obceHeraldický popis: Pečať obce Beša je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC BEŠA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Zdroj: Václav, K. 2013. Beša - Bese, Monografia obce. Obec Beša : 2013, AG Aldox, Levice. Vyd. 1. ISBN 978 809 715 4776. Preklady: PhDr. Béla Hajtman. Publikácia je realizovaná s finančnou podporou úradu vlády SR - Program a kultúra národnostných menšín 2013. Autori projektu: Miroslav Černák, Mgr. Peter Varga.