Výkaz ziskov a strát k 31.12.2023

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2023

Súvaha k 31.12.2023

Súvaha k 31.12.2023

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2022

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2022

Individuálna výročná správa Obce Beša za rok 2022

Individuálna výročná správa Obce Beša za rok 2022

Záverečný účet Obce Beša za rok 2022

Záverečný účet Obce Beša za rok 2022

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2022

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2022

Súvaha k 31.12.2022

Súvaha k 31.12.2022

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2021

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2021

Záverečný účet Obce Beša za rok 2021

Záverečný účet Obce Beša  za rok 2021

Individuálna výročná správa Obce Beša za rok 2021

Individuálna výročná správa Obce Beša za rok 2021

Súvaha k 31.12.2021

Súvaha k 31.12.2021

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021

Plnenie rozpočtu k 31.12.2021

Plnenie rozpočtu k 31.12.2021

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2020

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2020

Poznámky k 31.12.2020

Poznámky k 31.12.2020

Individuálna výročná správa Obce Beša za rok 2020

Individuálna výročná správa Obce Beša za rok 2020

Záverečný účet Obce Beša a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Záverečný účet Obce Beša a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020

Súvaha k 31.12.2020

Súvaha k 31.12.2020

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2019

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2019

Záverečný účet Obce Beša za rok 2019

Záverečný účet Obce Beša za rok 2019

Individuálna výročná správa Obce Beša za rok 2019

Individuálna výročná správa Obce Beša za rok 2019

Poznámky k 31.12.2019

Poznámky k 31.12.2019

Súvaha k 31.12.2019

Súvaha k 31.12.2019

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019

Plnenie rozpočtu k 31.12.2019

Plnenie rozpočtu k 31.12.2019

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018

Záverečný účet obce Beša za rok 2018

Záverečný účet obce Beša za rok 2018

Individuálna výročná správa Obce Beša za rok 2018

Individuálna výročná správa Obce Beša za rok 2018

Poznámky k 31.12.2018

Poznámky k 31.12.2018

Súvaha k 31.12.2018

Súvaha k 31.12.2018

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2017

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017

Individuálna výročná správa za rok 2017

Individuálna výročná správa za rok 2017

Poznámky k 31.12.2017

Poznámky k 31.12.2017

Súvaha k 31.12.2017

Súvaha k 31.12.2017

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

Individuálna výročná správa za rok 2016

Individuálna výročná správa za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2016

Poznámky k 31.12.2016

Poznámky k 31.12.2016

Súvaha k 31.12.2016

Súvaha k 31.12.2016

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016

Výročná správa za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015

Súvaha k 31.12.2015

Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2015

Výročná správa za rok 2014

Záverečný účet obce za rok 2014

Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2014

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014

Súvaha k 31.12.2014

Upozornenie

Účtovné závierky do roku 2013 sú zverejnené na stránke:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/3917