Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2019

Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 (stravné v školskej jedálni)

Oznámenie o uložení zásielky - Peter Polák

Oznámenie o uložení zásielky - Peter Polák

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky - Zlatica Bandová

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky - Zlatica Bandová

Oznámenie o uložení zásielky - Tibor Sládeček

Oznámenie o uložení zásielky - Tibor Sládeček

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky - Marek Polák

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky - Marek Polák

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky - Michal Budzák

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky - Michal Budzák

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Beša

  Obecné zastupiteľstvo v Beši vyhlasuje VOĽBU
hlavného kontrolóra obce Beša Uznesením Obecného zastupiteľstva v Beši č. 179/2022 zo dňa 4. 8. 2022
určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Beša na 29. 9. 2022
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Beša ...