Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky - Marek Polák

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky - Marek Polák

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky - Michal Budzák

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky - Michal Budzák

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Beša

  Obecné zastupiteľstvo v Beši vyhlasuje VOĽBU
hlavného kontrolóra obce Beša Uznesením Obecného zastupiteľstva v Beši č. 179/2022 zo dňa 4. 8. 2022
určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Beša na 29. 9. 2022
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Beša ...