Zdravotné stredisko
Beša č. 239
935 36  BešaAmbulancie:

Praktický lekár pre dospelých: MUDr. Ľubica Boriková
Zdravotná sestra: Mgr. Tímea Hudecová
telefón: 036 63 85 148
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 7:00 - 15:30 hod. - ordinácia Bátovce
Utorok: 7:00 - 10:30 hod. - ordinácia Beša, 11:00 - 15:30 hod. - ordinácia Dolný Pial
Streda: 7:00 - 9:00 hod. - ordinácia Dolný Pial, 9:30 - 11:30 hod. - ordinácia Beša,
           12:00 - 15:30 hod. - ordinácia Bátovce
Štvrtok: 7:00 - 15:30 hod. - ordinácia Bátovce
Piatok: 7:00 - 10:30 hod. - ordinácia Beša, 11:00 - 15:30 hod. - ordinácia Dolný Pial

Praktický lekár pre deti a dorast: MUDr. Jana Oršulová
Zdravotná sestra: Zuzana Federičová
telefón: 0908 768 912
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 7:30 - 13:00 hod. - ordinácia Podhájska
Utorok: 7:30 - 11:00 hod. - ordinácia Podhájska, 11:00 - 13:00 hod. - ordinácia Beša
Streda: 7:30 - 13:00 hod. - ordinácia Podhájska
Štvrtok: 7:30 - 11:00 hod. - ordinácia Podhájska, 11:00 - 13:00 hod. - ordinácia Beša
Piatok: 7:30 - 13:00 hod. - ordinácia Podhájska

Zubný lekár: MUDr. Jozef Mészáros
Zdravotná sestra: Zuzana Mészárosová
telefón: 0908 161 668
Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00 - 14:00 hod. - ordinácia Veľký Ďur
Utorok: 7:00 - 14:00 hod. - ordinácia Beša
Streda: 7:00 - 14:00 hod. - ordinácia Veľký Ďur
Štvrtok: 7:00 - 14:00 hod. - ordinácia Dolný Pial
Piatok: 7:00 - 14:00 hod. - ordinácia Veľký Ďur

Lekáreň Nerium:  RNDr. Anna Gutmanová
telefón: 036 63 85 136