VÝZVA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

VÝZVA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY             V zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Vás žiadame o vypracov...

Oznámenie o uložení zásielky - Oldřich Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Oldřich Kotlár

PRIESKUM TRHU – žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky

PRIESKUM TRHU – žiadosť o vypracovanie  cenovej ponuky
Obec Beša Vás oslovuje so žiadosťou o vypracovanie a zaslanie  cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazkys názvom  „Fitness ihrisko pre obec Beša“

Oznámenie o uložení zásielky - Bohuslav Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Bohuslav Kotlár

Očkovanie psov proti besnote

Veterinárny lekár Dr. Ivan Uhliar oznamuje občanom obce Beša, že dňa
11. septembra 2021, v sobotu bude vykonávať očkovanie psov proti besnote a to v čase: - od 9,00 hod. do 10,00 hod. pri obecnom úrade - od 10,00 hod. do 11,00 hod. pri predajni potravín Coop Jednota - od 11,00 hod. na K...

Oznámenie o uložení zásielky - Marek Polák

Oznámenie o uložení zásielky - Marek Polák

Zrušenie trvalého pobytu - Marek Polák

Zrušenie trvalého pobytu - Marek Polák

Možnosť zakúpenia Arriva čipovej karty online

Spoločnosť Arriva Nové Zámky, a.s. týmto informuje cestujúcu verejnosť o možnosti zakúpenia novej čipovej karty pre cestujúcich /žiakov, študentov a seniorov/ prostredníctvom e-shopu bez návštevy zákazníckeho centra, z pohodlia svojho domova a to online cez internet na&...

Oznámenie o uložení zásielky - Bohuslav Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Bohuslav Kotlár

Mimoriadne núdzové opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných

Mimoriadne núdzové opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných (viď. prílohu)

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi    v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slov...

Oznámenie o uložení zásielky - Denisa Starčeková

Oznámenie o uložení zásielky - Denisa Starčeková

Oznámenie o uložení zásielky - Bohuslav Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Bohuslav Kotlár

Rozhodnutie Okresného úradu Levice - verejná vyhláška

Rozhodnutie Okresného úradu Levice - Uznanie Samostatnej bažantnice Lyska Beša -

Oznámenie o uložení zásielky - Perla Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Perla Kotlárová

VÝZVA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

VÝZVA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY              V zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Vás žiadame o vyprac...

Prieskum trhu

PRIESKUM TRHU – žiadosť o vypracovanie  cenovej ponuky
Obec Beša Vás oslovuje so žiadosťou o vypracovanie a zaslanie  cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazkys názvom  „Fitness ihrisko pre obec Beša“

Oznámenie o uložení zásielky - Peter Polák

Oznámenie o uložení zásielky - Peter Polák

Oznámenie o uložení zásielky - Nikoleta Molnárová

Oznámenie o uložení zásielky - Nikoleta Molnárová

Oznámenie o uložení zásielky - Róbert Barna

Oznámenie o uložení zásielky - Róbert Barna

Pozvánka Pozemkového spoločenstva - Lesnej spoločnosti Beša

Pozvánka Pozemkového spoločenstva - Lesnej spoločnosti Beša na zasadnutie zhromaždenia (valnú členskú schôdzu)

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kolompár

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kolompár

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Samostatnej bažantnice Lyska Beša, ktoré za uskutoční 9.7.2021 o 9,00 hod. na Notárskom úrade JUDr. Petra Šulaia, sídliaceho na adrese Nové Zámky, M.R.Štefánika 14

Harmonogram zberu separovaného odpadu na II. polrok 2021

Harmonogram zberu separovaného odpadu na II. polrok 2021

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Záverečný účet Obce Beša a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Záverečný účet Obce Beša a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Zber elektroodpadov

Obec Beša oznamuje občanom, že dňa 21. 6. 2021 (pondelok)  sa uskutoční zber elektroodpadov. Medzi elektroodpad patria všetky druhy spotrebičov, ktoré na svoju činnosť  potrebujú elektrickú energiu alebo batériu. Patria sem staré, pokazené chladničky, pračky, TV a rádioprijímače, p...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Leviciach  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnút...

Oznámenie o uložení zásielky - Zamira Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Zamira Kotlárová

Rozhodnutie Okresného úradu Nitra - verejná vyhláška

Rozhodnutie Okresného úradu Nitra o odvolaní voči rozhodnutiu  Okresného úradu Levice vo veci uznania Samostatnej bažantnice Lyska Beša

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kolompár

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kolompár

Návrh Záverečného účtu Obce Beša za rok 2020

Návrh Záverečného účtu Obce Beša a rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Informácie k výrubu drevín

PRIESKUM TRHU

PRIESKUM TRHU – žiadosť o vypracovanie  cenovej ponuky Obec Beša Vás oslovuje so žiadosťou o vypracovanie a zaslanie  cenovej ponuky  na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky s názvom  „Renovácia parkiet v kultúrnom dome“

Odstúpenie odvolania - zaslanie spisu

Odstúpenie odvolania vo veci uznania Samostatnej bažantnice Lyska Beša - zaslanie spisu

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kolompár

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kolompár

Oznámenie o uložení zásielky - Denisa Starčeková

Oznámenie o uložení zásielky - Denisa Starčeková

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kolompár

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kolompár

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 3.5.2021 do 13.6.2021

Na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu  Slovenskej republiky  č. 1  0900-2172/ 2021 z 21. 4.2021 asistované sčítanie sa realizuje na celom území SR od 3. mája.2021 do 13. júna 2021 (bude pr...

Výsledky XIII. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 1. 5. 2021


 Pozitívny výsledok: 0 osôb

Oznámenie o uložení zásielky - Tibor Sládeček

Oznámenie o uložení zásielky - Tibor Sládeček

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kolompár

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kolompár

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

XIII. kolo skríningového testovania na Covid-19 - 1.5.2021

Zápis detí do MŠ Beša na šk.rok 2021/2022


Upovedomenie o podaní odvolania - verejná vyhláška

Upovedomenie o podaní odvolania  voči rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice č. OU-LV-PLO-2021/001319-014 - doručenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová, nar. 1999

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová, nar. 1999

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová, nar. 1957

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová, nar. 1957

Výsledky XII. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 17.4.2021


 Pozitívny výsledok: 0 osôb

Zmena cestovného poriadku

 Zmena cestovného poriadku autobusovej dopravy na linke 402421 Levice-Beša-Dolný Pial platná od 19.4.2021

XII. kolo skríningového testovania na Covid-19 - 17.4.2021

Oznámenie o uložení zásielky - Peter Polák

Oznámenie o uložení zásielky - Peter Polák

Výsledky XI. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 10.4.2021


 Pozitívny výsledok: 0 osôb

XI. kolo skríningového testovania na Covid-19

Výsledky X. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 27. 3. 2021


 Pozitívny výsledok: 0 osôb

Pravdy a mýty o odpade

Pravdy a mýty o odpade

X. kolo skríningového testovania na Covid-19

X. kolo skríningového testovania AG testami na  Covid-19 v našej obci bude prebiehať dňa 27. marca 2021 (sobota) v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. Posledný odber bude pred prestávkou o 11,45 hod.  a pred ukončením o 15,45 hod.   Mobilné odberné miesto...

Informácia o zriadení informačných kancelárii pre obete trestných činov

Ministerstvo vnútra SR v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov, ktoré sú zamerané na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov ml...

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá do 31.10.2021.
K 11.3.2021 je sčítaných 60,5 % obyvateľov obce Beša.
Viac informácií na www.scitanie.sk

Výsledky IX. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 20. 3. 2021


 Pozitívny výsledok: 1 osoba s TP v Beši Percentuálny pomer pozitívnych výsledkov po odrátaní občanov s trvalým pobytom mimo obce Beša: 0,40 %

IX. kolo skríningového testovania na Covid-19

Výsledky VIII. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 13. 3. 2021


 Pozitívny výsledok: 0 osôb

Uznanie Samostatnej bažantnice Lyska Beša - rozhodnutie

Uznanie Samostatnej bažantnice Lyska Beša - rozhodnutie Okresného úradu Levice, Pozemkového a lesného odboru

VIII. kolo skríningového testovania na Covid-19

VIII. KOLO SKRÍNINGOVÉHO TESTOVANIA COVID-19 V OBCI BEŠA     VIII. kolo skríningového testovania AG testami na  Covid-19 v našej obci bude prebiehať dňa 13. marca 2021 (sobota) v čase od 8,00 hod. do 17,00 hod. Posledný odber bude pred prestávkou o 11,45 ...

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje našim obyvateľom, že dňa 19.3.2021  v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. bude z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy prerušená dodávka elektriny v časti obce od č.s. 61 do č.s. 154, od č.s. 203 do č.s. 20...

Výsledky VII. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 6. 3. 2021


 Pozitívny výsledok: 0 osôb

Opatrenia - Coop Jednota Levice

COOP Jednota Levice oznamuje zákazníkom, že v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19 a s tým súvisiacimi nariadeniami vlády, vo svojej miestnej prevádzke prijala  nové opatrenia (viď. list v prílohe)

VII. kolo skríningového testovania na Covid-19

Výsledky VI. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 27. 2. 2021


 Pozitívny výsledok: 0 osôb

VI. kolo skríningového testovania na Covid-19

Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR NSK do r. 2030

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho  rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030" je zverejnené na webovej stránka ministerstva: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samspra...

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2020)

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2020).   Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a ...

Výsledky V. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 20. 2. 2021


 Pozitívny výsledok: 0 osôb

Oznámenie o uložení zásielky - Marek Polák

Oznámenie o uložení zásielky - Marek Polák

V. kolo skríningového testovania na Covid-19

Výsledky IV. kola skríningového testovania na Covid-19 zo dňa 13.2.2021


 Pozitívny výsledok: 6 osôb, z toho 4 s TP v Beši Percentuálny pomer pozitívnych výsledkov po odrátaní občanov s trvalým pobytom mimo obce Beša: 1,61 %

Zrušenie stránkových hodín Obecného úradu v Beši počas lockdownu

IV. kolo skríningového testovania na Covid-19

Výsledky III. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 6. 2. 2021

Výsledky III. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 6. 2. 2021:
Celkový počet otestovaných osôb 290, z toho 239 s trvalým pobytom v Beši Pozitívny výsledok: 2 osôb, obaja s TP v Beši Percentuálny pomer pozitívnych: 0,68 % Percentuálny pomer pozitívnyc...

III. kolo skríningového testovania na Covid-19

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Topoľčany (staré vozidlo)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Topoľčany (staré vozidlo)

Výsledky II. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 30. 1. 2021

Výsledky II. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 30. 1. 2021:
Celkový počet otestovaných osôb 324, z toho 265 s trvalým pobytom v Beši  Pozitívny výsledok: 6 osôb, z toho 5 s TP v Beši  Percentuálny pomer pozitívnych: 1,85 %  Percentuálny p...

Uznanie Samostatnej bažantnice Lyska Beša - upovedomenie o začatí konania

Uznanie Samostatnej bažantnice Lyska Beša - upovedomenie o začatí konania

II. kolo skríningového testovania na Covid-19

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa § 34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných poz...

Výsledky skríningového testovania na Covid-19 v našej obci zo dňa 23. 1. 2021

Výsledky skríningového testovania na Covid-19 v našej obci zo dňa 23. 1. 2021:
Celkový počet otestovaných osôb 316, z toho 265 s trvalým pobytom v Beši Pozitívny výsledok: 9 osôb, z toho 6 s TP v BešiPercentuálny pomer pozitívnych: 2,85 %Percentuálny pomer pozitívnych výsledkov po odrátaní ob...

Skríningové testovanie na Covid-19

Podávanie priznaní k dani z nehnuteľnosti - oznam

Vážení daňovníci!
Termín podávania daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti za rok 2021 zo zákona  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za KO a DSO v z. n. p. je do 1. februára 2021 (vrátane). Tento termín v súvislosti so zákazom vychádzan...

Demografické údaje za rok 2020

Demografické údaje za rok 2020 nájdete v prílohe

Oznámenie spoločnosti Arriva Nové Zámky a.s.

Arriva  Nové Zámky a.s. oznamuje , že z dôvodu zlej epidemiologickej situácie na Slovensku a v regióne  Nitrianskeho samosprávneho kraja, na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja počnúc dňom 18.1.2021 až do odvolania bude prímestská autobusová doprava premáva...

Zrušenie stránkových hodín Obecného úradu v Beši počas lockdownu

Na základe uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 platí zákaz vychádzania do 24.1.2021.   Na základe vyššie uvedeného uznesenia  bude     OBECNÝ ÚRAD V BEŠI    do 24.1.2021  pre verejnosť   ZATVORENÝ.   Kontaktovať nás môžete: ...

Oznam ÚPSVaR Levice - úprava úradných hodín

Upravené úradné hodiny ÚPSVaR do 24.1.2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Stavebné úpravy v kultúrnom dome Beša.

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení RUSES

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Levice o schválení Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Levice

Zmena cestovného poriadku spoločnosti Arriva Nové Zámky

Spoločnosť Arriva Nové Zámky a.s. oznamuje cestujúcej verejnosti, že od 1. januára 2021  z dôvodu otvorenia mosta v Leviciach sa mení cestovný poriadok. Autobusová linka č. 402421 Levice - Beša - Dolný Pial v prílohe.

Harmonogram zberu separovaného odpadu na I. polrok 2021

Harmonogram zberu separovaného odpadu na I. polrok 2021 je v prílohe

Zrušenie stránkových hodín počas lockdownu

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Topoľčany (staré vozidlo)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Topoľčany (staré vozidlo)

Usmernenie k vykurovaciemu obdobiu a k používaniu pyrotechniky

Usmernenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach k vykurovaciemu obdobiu a k používaniu pyrotechniky v súvislosti  blížiacich sa sviatkov Vianoc a Silvestra 2020

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kolompár, Peter Polák

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kolompár, Peter Polák

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 17.12.2020 (štvrtok) v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 90 do č.s. 121, od č.s. 140 do č.s. 153 a od č.s. 203 do č.s...

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov  - Poľovný revír Lyska Beša

Návrh rozpočtu obce Beša na roky 2021-2023

Návrh rozpočtu obce Beša na roky 2021-2023

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava

Výzva  Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 3/2020 o školských obvodoch

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 3/2020 o školských obvodoch

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 2/2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 2/2020 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 1/2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 1/2020 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2021

Stretnutie s Mikulášom

Zrušenie trvalého pobytu - Ernest Bielik

Zrušenie trvalého pobytu - Ernest Bielik

Zrušenie trvalého pobytu - Renáta Bieliková

Zrušenie trvalého pobytu - Renáta Bieliková

Zrušenie trvalého pobytu - Erik Bielik

Zrušenie trvalého pobytu - Erik Bielik

Zrušenie trvalého pobytu - Petronela Bieliková

Zrušenie trvalého pobytu - Petronela Bieliková

Zrušenie trvalého pobytu - Tomáš Bielik

Zrušenie trvalého pobytu - Tomáš Bielik

Zrušenie trvalého pobytu - Matúš Bielik

Zrušenie trvalého pobytu - Matúš Bielik

Najkrajšie pohľadnice pre Mikuláša - online súťaž

Mestské kultúrne stredisko v Leviciach pre Vás pripravilo ONLINE SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIE POHĽADNICE PRE MIKULÁŠA.

Podmienky súťaže sú:
- do súťaže sa môžu zapojiť všetky deti do 12 rokov,
- deti do 6 rokov nakreslia obrázok pre Mikuláša,
- deti od 6 do 12 rokov nakreslia ob...

Celoplošné testovanie na Covid-19 v obci Beša

Oznamujeme obyvateľom obce, že celoplošné testovanie na COVID-19  v obci Beša sa uskutoční v dňoch 31. októbra a 1. novembra 2020 v miestnom kultúrnom dome od 7:00 do 12:00 hodiny, od 13:00 do 17:00 hodiny a od 17:30 do 22:00 hodiny  nasledovne podľa čísla domov. Čís...

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 11.11.2020 (streda) v čase od 8,00 hod. do 13,30 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 1 do č.s. 60.

Zrušenie trvalého pobytu - Peter Polák

Zrušenie trvalého pobytu - Peter Polák

Oznámenie verejnou vyhláškou Okresného úradu v Topoľčanoch

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát vydané Okresným úradom v Topoľčanoch

Povinnosť registrácie chovu ošípaných - upozornenie RVPS Levice

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Leviciach v záujme zabráneniu šírenia afrického moru ošípaných   upozorňuje občanov na povinnosť registrácie chovu ošípaných v termíne bezodkladne, najneskôr do 23.10.2020. Po tomto termíne bude občanom uložená pokuta v ...

Oznámenie ÚP,SVaR Levice

Oznámenie ÚP,SVaR Levice o zmene vstupu do budovy úradu

Oznamy a správy obecného rozhlasu formou sms správ

Obec Beša Vám ponúka možnosť prijímať  obecné oznamy a hlásenia miestneho rozhlasu formou krátkych SMS správ. Touto formou sa budú rozosielať dôležité informácie (napr. plánované odstávky sieti, predajné akcie, rôzne podujatia, ordinovania lekárov...). Ponúkaná služba je pre občan...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi    v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slov...

Pozvánka na zasadnutie II. zhromaždenia (valnej členskej schôdze) Pozemkového spoločenstva - Lesnej spoločnosti Beša

Pozvánka na zasadnutie II. zhromaždenia (valnej členskej schôdze) Pozemkového spoločenstva - Lesnej spoločnosti Beša

Meranie ostrosti zraku - ZOOM optika Bratislava

Dňa 31. augusta 2020 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 11:00 hod. do 12:00 hod., v prípade záujmu aj dlh...

Výzva na predloženie cenovej ponuky


Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Výmena výplní a otvorov na objekte kulturneho domu.

Oznámenie o začatí konania

Správne konanie -výrub drevín

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra...

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kolompár

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kolompár

Prerušenie distribúcie elektriny

Harmonogram zberu separovaného odpadu na II. polrok 2020

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku

 Obec Beša v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v          znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného      majetku Obce Beša spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi    v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Sloven...

Oznámenie o uložení zásielky - Perla Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Perla Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kolompár

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kolompár

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ a ZŠ

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levice - verejná vyhláška

Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie Vám oznamuje, že dokumenty súvisiace s RÚSES (Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levice) sú prístupné na nasledujúcom odkaze:  https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-80

Návrh Záverečného účtu obce Beša za rok 2019

Návrh Záverečného účtu obce Beša za rok 2019

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Štefan Kolompár

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Štefan Kolompár, nar. 2017

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Štefan Kolompár

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Štefan Kolompár, nar. 1997

Oznam o zápise do 1. ročníka Základnej školy v Beši

Zápis do 1. ročníka Základnej školy  Beša 88   pre šk. rok 2020/2021    Zápis bude prebiehať osobne a to bez prítomnosti dieťaťa v budove Základnej školy Beša 88 s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení 29. 04. 2020  (v stredu) od 8.00 hod. do 12.00 hod....

Zápis detí do Materskej školy v Beši

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)   &nb...

Polícia varuje!

Na základe zaznamenanej trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch) polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali a nedávali peniaze za nákup vopred osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období po prepuknu...

Rozšírenie núdzového stavu a opatrenia počas veľkonočných sviatkov

Obyvatelia SR budú mať počas veľkonočných sviatkov obmedzený pohyb na verejnosti. Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13....

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra...

Odpočet vodomerov - nahlasovanie stavov

     Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje odberateľom, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením koronavírusu v apríli 2020 v obci Beša nebudú zamestnanci ZsVS vykonávať odpočty vodomerov.  &nb...

Povedzme Stop podvoníkom!

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020 (zákaz prevádzok v nedeľu - sanitárny deň)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020 (povinnosť nosiť rúška)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020 (pozastavenie poskytovania sociálnych služieb)

Premávka prímestskej autobusovej dopravy od 25.3.2020

Na  základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja bude prímestská autobusová doprava premávať od 25. marca 2020 (streda) do odvolania podľa letného prázdninového režimu.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 16.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 16.3.2020

Informácia o vybavovaní stránok na klientskom centre Okresného úradu v Leviciach

Informácia o vybavovaní stránok na klientskom centre Okresného úradu v Leviciach

Opatrenia praktického lekára pre dospelých MUDr. Bátovského kvôli koronavírusu

Všeobecný lekár MUDr. Bátovský oznamuje svojim pacientom nasledujúce opatrenia kvôli koronavírusu: -  Lieky objedávať telefonicky  na tel. č. 036/6385148 (Beša), 036/6386182 (Dolný Pial) -          Pri príznakoch chrípky volať tiež telefo...

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Informácia zo zasadnutia Krízového štábu obce Beša

Dňa 12.3.2020 o 18,00 hod. zasadal Krízový štáb obce Beša v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území obce Beša pred šírením ochorenia COVID-19.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR

Dňom 12.3.2020 od 6,00 hod.  je na území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s rizikom šírenia  koronavírusu. 
   

Koronavírus - odporúčania, informácie, opatrenia

V zmysle záverov zasadnutia ústredného krízového štábu zo dňa 6. 3. 2020, krízový štáb odporúča mestám a obciam prijať nasledovné opatrenia:
obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti,odporučiť právnickým a fyzickým osobám - podnikat...

Oznámenie o začatí konania

Usmernenie k ochrane lesov

Usmernenie Hasičského a záchranného zboru v Leviciach k ochrane lesov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.   Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o ...

Oznámenie o uložení zásielky - Róbert Barna

Oznámenie o uložení zásielky - Róbert Barna

Pozvánka na detský maškarný ples

Pozvánka na fašiangový ples

Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - záverečné stanovisko

Obec Beša v zmysle §14 ods. 5/ zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako dotknutá obec, oznamuje občanom obce Beša, že dňa 22. 1. 2020  nám bolo doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálny plán u...

Upozornenie na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti


Obecný úrad v Beši upozorňuje občanov, u ktorých v priebehu r. 2019 nastali zmeny vo vlastníctve  nehnuteľností (pozemkov a stavieb)  nachádzajúcich sa v katastri obce Beša, napríklad:
-          nehnuteľnosť al...

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu "Pial - Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia"

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom obce Beša, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy  dňa 30. januára 2020 v čase od 7,40 hod. do 11,00 hod.  bude bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 61 do č.s. 207, a č. 213, 216.

Harmonogram zberu separovaného odpadu na I. polrok 2020


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č.4/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 4/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 3/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 3/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2020

Skúška sirén

Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Mochovce oznamujú, že dňa 13.12.2019  (piatok) o 12,00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška sirén dvojminutovým stálym tónom.

Usmernenie k vykurovaniu a k používaniu pyrotechniky k blížiacim sa sviatkom Vianoc a Silvestra 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi vydáva usmernenie k vykurovaciemu obdobiu a k používaniu pyrotechniky v súvislosti blížiacich sa sviatkov Vianoc a Silvestra 20...

Oznámenie o začatí konania

Správne konanie - výrub drevín.

Oznam pre žiadateľov priamych podpôr

Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava, pracovisko Levice vyzýva na prevzatie rozhodnutí o poskytovaní priamych podpôr na plochu pre rok 2019

Výberové konanie

OBEC BEŠA      v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR          č. 552/2003 ...

Návrh rozpočtu obce Beša na roky 2020-2022

Návrh rozpočtu obce Beša na roky 2020-2022

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 4/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 4/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 3/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 3/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2020

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť  alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy.

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu - oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

  Zmena odpočtového a fakturačného cyklu Vážení zákazníci, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že                      s účinnosťou od 1. ...

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - oznámenie o strategickom dokumente

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia na adresu:
Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prost...

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu "Pial - Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia"

Cyklický odpočet spotreby elektrickej energie

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom obce Beša, že od 20. októbra 2019 do 28. októbra 2019  bude realizovaný cyklický odpočet spotreby elektrickej energie.   Odpočtár žiada všetkých odberateľov elektriky (bez rozdielu na dodávateľa), aj neobývané nehnuteľnosti, aby v&nbs...

Výzva na vypracovanie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.Asfaltovanie a výstavba miestnych komunikácií v obci Beša.

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov  - Poľovný revír Samostatná bažantnica Trávnica

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

Výzva na predloženie cenovej ponuky


Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Rekonštrukcia kultúrneho domu Beša.

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania podľa §57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

Verejná vyhláška - Pozvánka Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Verejná vyhláška - Pozvánka Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, Poľovný revír Samostatná bažantnica Trávnica

Bešianský cer - zámer prevyhlásiť chránený strom a vyhlásiť ochranné pásmo

Oznámenie o zámere prevyhlásiť chránený strom Bešiansky cer a vyhlásiť jeho ochranné pásmo

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 2/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 2/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výške príspevku na čiastočnú...

Výzva na prdloženie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Rekonštrukcia kultúrneho domu Beša.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 2/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 2/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výške príspevku na čiast...

Africký mor ošípaných - dôležité upozornenie RVPS

V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Leviciach dôrazne upozorňuje na zákaz nákupu ošípaných  od neregistrovaných chovateľov a najmä na nelegálne nákupy z Maďarska a Po...

Upovedomie o začatí konania vo veci bažantnice

Upovedomenie o začatí konania  vo veci uznania Samostatnej bažantnice Trávnica a nariadenie vykonania miestnej ohliadky - doručenie verejnou vyhláškou

Ochrana úrody pred požiarmi

Blíži sa obdobie leta kedy sa myšlienky človeka prirodzene uberajú viac k oddychovým aktivitám prázdnin alebo dovolenky, ako myšlienkam na prácu. Nie všetci však môžu myslieť na zaslúžený oddych v tomto období. Jednou z hlavných skupín ľudí sú jednoznačne poľnohospodári, ktorí za...

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty III/1657 Beša - Tehla

Od  10.7.2019 (streda) od 7:00 hod.  do 15.7.2019 (pondelok) do 22:00 hod.  z dôvodu realizácie stavebnej úpravy cesty III/1657 Beša – Tehla  v km 8,880 – 10,480  v k.ú. obce Tehla v dĺžke  1,6 km ,  realizovanej pod názvom “Zvýšenie bezpečnosti na cestách II....

Harmonogram zberu separovaného odpadu na II. polrok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Beša

Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice na africký mor ošípaných

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru - Samostatnej bažantnice Trávnica

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 1/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Beša

Výzva/Oznámenie o vstupe pre vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Beša - Verejná vyhláška

Výzva/Oznámenie o vstupe pre vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Beša - Verejná vyhláška

Výberové konanie MŠ

  OBEC BEŠA   zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe        v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR č. 552/2003 Z. z...

Výberové konanie ZŠ

OBEC BEŠA        v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR          č. 552/2003 Z...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Edita Birčáková

Pozvánka na zasadnutie Pozemkového spoločenstva - Lesnej spoločnosti Beša

Pozemkové spoločenstvo – Lesná spoločnosť Beša Vás pozýva na zasadnutie Zhromaždenia (Valná členská schôdza) dňa 1. júna 2019 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome v Beši.

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - informácia verejnosti

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Nitra Odbor starostlivosti o životné prostredie Štef...

Zber elektroodpadov

Obec Beša oznamuje občanom, že dňa 8.4.2019 (pondelok)  sa uskutoční zber elektroodpadov. Za elektroodpad sa považujú staré, pokazené chladničky, pračky, TV a rádioprijímače, počítače, monitory,  vysávače, svietidlá a iné spotrebiče. Prosíme občanov, aby elektroodpad vyložil...

Zápis detí do Materskej školy v Beši

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY, BEŠA 88     ,, ZVEDAVÉ SLNIEČKA „   sa realizuje v zmysle zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zá...

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška Obce Beša - Upovedomenie o oprave chyby v písaní v rozhodnutí o umiestnení drážnej stavby : Pial - Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia

Harmonogram zberu separovaného odpadu na II. štvrťrok 2019

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty Beša - Kalná nad Hronom

Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/580 v km 26,376 - 38,328 od intravilánu obce Beša po križovatku s cestou I/76 Kalná nad Hronom od 1.3.2019 - 18.9.2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.   Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o ...

Návrh záverečného účtu Obce Beša za rok 2018

Návrh záverečného účtu Obce Beša za rok 2018

Územné rozhodnute - Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Pial-Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia"

Voľby do Európskeho parlamentu

Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý m...

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "Pial-Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia"

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na dom...

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezísk...

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2019

Vývoz komunálneho odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov, a to v nepárnych týždňoch v stredu.

Harmonogram zberu separovaného odpadu na I. štvrťrok 2019Harmonogram zberu separovaného odpadu na I. štvrťrok 2019
 
marec  
(kovy   plasty     4. ...

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 2/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 2/2018 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 1/2018 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2019

Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2008

Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Usmernenie OR HaZZ Levice

Usmernenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach k vykurovaciemu obdobiu a k používaniu pyrotechniky v súvislosti s blížiacich sa sviatkov Vianoc a Silvestra 2018

Návrh dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Beša č. 4/2008

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2018 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní  za území obce Beša na kalendárny rok 2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za území obce Beša na kalendárny rok 2019

Návrh zmeny rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2

Návrh zmeny rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2

Návrh rozpočtu obce Beša na roky 2018-2021

Návrh rozpočtu obce Beša na roky 2018-2021

Mikulášsky jarmok- Mikulás napi vásár

Výsledky volieb do orgánov miestnych samospráv

Počet zapísaných voličov do zoznamu: 547Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 302Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 283Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu : 293
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov...

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. a upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

Zber elektroodpadov

Obec Beša oznamuje občanom, že dňa 8.10.2018 sa uskutoční zber elektroodpadov. Za elektroodpad sa považujú staré, pokazené chladničky, pračky, TV a rádioprijímače, počítače, monitory,  vysávače, svietidlá a iné spotrebiče. Prosíme občanov, aby elektroodpad vyložili pred brány svo...

Pozvánka na členskú schôdzu Pozemkového spoločenstva - lesnej spoločnosti Beša

Pozemkové spoločenstvo - lesná spoločnosť Beša Vás pozýva na mimoriadnu členskú schôdzu dňa 7. októbra 2018 o 15:00 hod. do kultúrneho domu v Beši. Program: 1. Otvorenie  schôdze
2. Plánovaný výrub - organizačné zabezpečenie v roku 2018
3. Diskusia
4. Uznesenie a záver schôdze ...

Voľby do orgánov samosprávy obce Beša - 10. november 2018

Voľby do orgánov samosprávy obce Beša - 10. november 2018

Zájazd na Balaton

Obec Beša Vás pozýva na jednodňový zájazd na Balaton do mesta Balatonfüred, ktorý sa uskutoční dňa 4. augusta 2018. Cena je 13,- €/osoba (zahŕňa dopravu). Prihlásiť sa môžete na Obecnom úrade v Beši do 1. augusta.

Harmonogram zberu separovaného odpadu na II. polrok 2018

Harmonogram zberu separovaného odpadu  na II. polrok 2018

Ochrana úrody pred požiarmi

Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody. Zber úrody je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, čo je zrejmé aj zo štatistiky požiarovosti. Z hľadiska príčiny vzniku požiarov súvisiacich so žatevným...

Pozvánka na športový deň

Obec Beša Vás pozýva na športový deň „Škola končí – leto začína“, ktorý sa uskutoční dňa 7.7.2018 od 15,00 hod. do 20,00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku. Čakajú Vás požiarnici, súťaže, kolotoč, skákací hrad a trampolína. Pripravené bude občerstvenie a sladké prekvapenia. Tešíme sa...

Zrušenie trvalého pobytu - Miroslav Lehocky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Miroslav Lehocky

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy v Beši

Obec Beša    v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších...

Integrované obslužné miesto občana

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je dostupné pre občanov na Obecnom úrade v Beši.
IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste. Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Stačí navštíviť pracovisko IOMO a vybavíte:&...

Oznam PPA pre žiadateľov priamych podpôr

Oznam PPA pre žiadateľov priamych podpôr. Pri vyzdvihnutí formulárov je potrebné zobrať so sebou aj obálku s prihlasovacími údajmi ( meno a heslo do geo-priestorovej žiadosti GSAA).

Pozvánka Pozemkového spoločenstva - Lesnej spoločnosti v Beši

Pozemkové spoločenstvo - lesná spoločnosť Beša Vás pozýva na stretnutie členskej schôdze dňa 21. apríla 2018 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome  Program: 1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti
2. Príprava voľby - člen revíznej komisie, po zosnulom p. Hroncovi
3. Hospodárenie spol...

Záverečný účet obce za rok 2017 - návrh

Záverečný účet Obce Beša  a rozpočtové hospodárenie  za rok 2017 - návrh

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 5.3.2018 v čase od 7,30 hod. do 11,15 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 61 do č.s. 216 a v čase od 11,30 hod. do 15,00 hod. časť obce od č.s....

Upovedomenie o začatí konania verejnou vyhláškou

Upovedomenie o začatí konania verejnou vyhláškou

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Stavebné povolenie na stavbu : Novostavba rodinného domu v obci Beša, kat.územie Beša, na pozemkoch   par.č. 600/27, 600/28 /stav C-KN/

Harmonogram separovaného zberu odpadu na I. polrok 2018

Separovaný zber  odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov.

Termíny vývozu v I. polroku 2018: Plasty: 27.2.2018, 26.4.2018, 28.5.2018, 27.6.2018
Papier: 27.2.2018, 26.4.2018, 27.6.2018 Tetrapaky: 27.6.2018

Kovy: 27.6.2018

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2018

Vývoz komunálneho odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov, a to v nepárnych týždňoch v stredu.

Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí  podali žiadosť o získanie podpory na plochu a doplnkovú platbu  v roku 2017, aby si urýchlene a neodkladne prevzali na Regionálnom pracovisku Levice, Dopravná 14,  rozhodnutie...

ZOOM optika Bratislava

Dňa 5.decembra 2017 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 11:00 do 12:00 hod, v pr...

Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s., Bratislava

Výzva  Západoslovenskej distribučnej a.s., Bratislava na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy

Návrh VZN č. 3/2017

Návrh VZN č. 3/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi                                

Návrh VZN č. 2/2017

Návrh VZN č. 2/2017 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2018

Návrh VZN č. 1/2017

Návrh VZN č. 1/2017 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2018

Návrh rozpočtu obce Beša na roky 2018 - 2020

Návrh rozpočtu obce Beša na roky 2018 - 2020

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s konaním o umiestnení stavby a odstránení stavby

Prerušenie telekomunikačnej prevádzky

Slovak Telekom a.s. oznamuje občanom, že dňa 26. októbra 2017 v čase od 8:00 do 18:00 hod. bude prerušená telekomunikačná prevádzka z dôvodu zmeny technológie MTS v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby v danej lokalite. Za pochopenie vopred ďakujú.

Kolaudačné rozhodnutie - verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo-Veľký Ďur, SO 05: Preústenie V425 pred SS Veľký Ďur, SO 10: Zaústenie ÚOK do SS Veľký Ďur, SO 11: Zviditeľnenie zemniacich lán a inštalácia drevených búdiek"

Darujte s nami kvapku života!

Národná transfúzna služba v Nových Zámkoch a  Obecný úrad v Beši Vás pozývajú  na darovanie krvi. Odber sa uskutoční dňa 25.9.2017 v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod.  v kultúrnom dome v Beši. Odvoz darcov z okolitých obcí do Beše bude zabezpečený (odchod ...

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 -

Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Beši je obecbesa@stonline.sk

Prerušenie telekomunikačnej prevádzky

Slovak Telekom a.s. oznamuje občanom, že dňa 17. augusta 2017 v čase od 8:00 do 17:00 hod. bude prerušená telekomunikačná prevádzka z dôvodu zmeny technológie MTS v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby v danej lokalite. Za pochopenie vopred ďakujú.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania-verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania (verejná vyhláška) na časť stavby "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur"

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 23.8.2017 v čase od 7,45 hod. do 14,30 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 1 do č.s. 60.

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 21.8.2017 v čase od 7,30 hod. do 15,15 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 241 do č.s. 350.

Harmonogram vývozu odpadu z plastov na II. polrok 2017

Vývoz plastového odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov a to  v párnych mesiacoch  v roku.

Termíny vývozu v II. polroku 2017: 24.8.2017 19.10.2017 27.12.2017

Kominárske služby

Oznamujeme vlastníkom rodinných domov, ktorí majú záujem o kominárske služby (čistenia, kontroly, revízie komínov a dymovodov), že sa do 18. augusta 2017 môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Beši osobne alebo telefonicky (tel.číslo 036/6331541). Cena za bežné čistenie je 15,- €. Objednané služby pos...

Zájazd na Balaton

Obecný úrad v Beši Vás pozýva na jednodňový zájazd na Balaton do mesta Balatonfüred, ktorý sa uskutoční dňa 5. augusta 2017. Cena je 13,- €/osoba (zahŕňa dopravu). Prihlásiť sa môžete na OU v Beši do 28. júla 2017.

Ochrana úrody pred požiarmi

Usmernenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach vo veci ochrany úrody pred požiarmi v roku 2017

Informácia pre zákazníkov Slovak Telekom a.s.

Slovak Telekom a.s. informuje svojich zákazníkov, že dňa 30.6.2017 v čase od 8:00 do 18:00 bude  vykonávať práce na optickom kábli. Počas prác dôjde k prerušeniu poskytovania telekomunikačných služieb v  obci Beša (telefonovanie, internet, Magio TV). Služby mobilnej siete os...

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 14.7.2017 v čase od 7,15 hod. do 15,00 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 1 do č.s. 60.

Návrh zmeny rozpočtu obce Beša na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č. 1

Návrh zmeny rozpočtu obce Beša na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č. 1

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 8.6.2017 v čase od 7,30 hod. do 11,45 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 208 do č.s. 210, od č.s. 229 do č.s. 265 a od 307 do č.s. 357 a v ča...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ, Beša 88

Výberové konanie na obsadenie  funkcie riaditeľa/ky ZŠ, Beša 88

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka pre Máriu Detvanovú - verejná vyhláška

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka pre Zitu Boxanovú  - verejná vyhláška

Darujte s nami kvapku života!

Národná transfúzna služba v Nových Zámkoch a  Obecný úrad v Beši Vás pozývajú  na darovanie krvi. Odber sa uskutoční dňa 17.5.2017 v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod.  v kultúrnom dome v Beši. Odvoz darcov z okolitých obcí do Beše bude zabezpečený (odchod z T...

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Rozhodnutie - povolenie predĺženia predčasného užívania časti stavby "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur"

Oznam Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre žiadateľov priamych podpôr

Oznam Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre žiadateľov priamych podpôr

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti predčasného užívania stavby-verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti predčasného užívania stavby-verejná vyhláška

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - verejná vyhláška

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - verejná vyhláška

Zápis do Materskej školy v Beši na školský rok 2017/2018

Zápis do Materskej školy v Beši na školský rok 2017/2018

Ochrana lesov pred požiarmi

        Každý rok vzniká spolu s jarným obdobím, obdobie zvýšeného rizika vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí v jarnom období je spôsobený činnosťou občanov a to najmä pri spaľovaní suchej trávy, ...

Návrh Záverečného účtu Obce Beša za rok 2016

Návrh Záverečného účtu Obce Beša za rok 2016

Upozornenie na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Obecný úrad v Beši upozorňuje občanov, ktorým nastali v priebehu roka 2016 zmeny vo vlastníctve  nehnuteľností - pozemkov a stavieb  nachádzajúcich sa v katastri obce Beša, napríklad:- nehnuteľnosť alebo časť nehnuteľnosti predali, darovali,
- nehnuteľnosť aleb...

Pozvánka

Pozemkové spoločenstvo – lesná spoločnosť Beša Vás pozýva na opakovanú členskú schôdzu dňa 11. 2. 2017 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome   Program: 1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti 2. Voľba členov do výboru po zosnulom p. Micháčovi a  p. Baťalíkovej 3. Diskusia ...

Pozvánka

Pozemkové spoločenstvo – lesná spoločnosť Beša Vás pozýva na členskú schôdzu dňa 7. 1. 2017 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome
 Program: 1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti 2. Voľba členov do výboru po zosnulom p. Micháčovi 3. Hospodárenie spoločenstva v roku 2...

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 2/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 2/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2017

Rozpočet obce na roky 2017-2019

Rozpočet obce na roky 2017-2019

Zmena rozpočtu obce na rok 2016 - rozpočtové opatrenie č. 2

Zmena rozpočtu obce na rok 2016 - rozpočtové opatrenie č. 2

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Beša č. 3/2016

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Beša č. 3/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2017

Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019

Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019

Upovedomenie o podaní odvolaní - verejná vyhláška

Upovedomenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu č. 2016/579-07 o predčasnom užívaní časti stavby Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur, SO 05: Preústenie V425 pred SS Veľký Ďur, SO 10: Zaústenie ÚOK do SS Veľký Ďur, SO 11: Zviditeľnenie zemniacich lán a inštalácia drevených búdiek

Seniori pozor, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva &nb...

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja  2016-2022 - zaslanie záverečného stanoviska

Rozhodnutie (verejná vyhláška) - povolenie predčasného užívania časti stavby

Rozhodnutie (verejná vyhláška)  - povolenie predčasného užívania časti stavby "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur" vydané Mestom Šurany

Darujte krv, darujete život!

Národná transfúzna služba v Nových Zámkoch v spolupráci s Obecným úradom v Beši organizuje dňa 3.10.2016 v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod. darovanie krvi v kultúrnom dome v Beši. Srdečne Vás pozývame, príďte doplniť rady darcov vzácnej tekutiny! Ďakujeme za vš...

Upozornenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS) upozorňuje, že sa v regióne vyskytli prípady falošných odpočtárov, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi zamestnancov ZsVS. Títo žiadajú odčítať stav vodomeru a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti. Záp...

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Beša

OBEC BEŠA
zastúpená Miroslavom Černákom, starostom obce, vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Beša v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Stanovuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Beša na kratš...

Odpočet stavu vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod  Levice oznamuje svojím zákazníkom, že  od 9.8.2016 do 12.8.2016 sa bude vykonávať odpočet stavu vodomerov. Žiada vlastníkov domov, aby umožnili prístup k vodomerom.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby

Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby a vytýčenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním - stavba "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur"

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Na stránke www.slovenskyvyrobca.sk bola vytvorená pre občanov kategória „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“, prostredníctvom ktorej majú občania možnosť cez internet predať prebytky zo svojej činnosti. Registrácia na webovej stránke je zdarma.

Verejná vyhláška - pozvánka - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

ODI eviduje zvýšený počet vodičov, ktorí jazdia pod vplyvom alkoholu - upozornenie

Okresný dopravný inšpektorát v Leviciach eviduje zvýšený počet vodičov, ktorí jazdia pod vplyvom alkoholu.

Škola končí, leto začína

Upozornenie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ, Beša 88

Návrh Záverečného účtu Obce Beša za rok 2015

Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Beša

Oznámenie - Program rozvoja obce Beša pre obdobie 2015 - 2024

   163/2016      Obec Beša, Beša č. 306, 935 36 Beša, okr.: Levice, , IČO: 306789, mobil: 0905 205238, tel.:036 6331541, e-mail: obecbesa@stonline.sk
   O Z N Á M E N I E             &n...

Stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente "Program rozvoja obce Horný Pial 2014-2022"


Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente je možné predkladať najneskôr do 15 dní od jeho zverejnenia podľa § 6 ods. 5 zákona, t.j.  do 26. marca 2016  na adresu:
Okresný úrad Levice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Dopravná 14
934 03  L...

Získali sme Pečať rozvoja obcí a miest

Obec Beša bola Národným informačným strediskom Slovenskej republiky vyhodnotená za rok 2015 ako samospráva s predpokladom stabilného rozvoja. Z 2926 slovenských obcí a miest, ktoré prešli ratingom na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátanie rozpočtovej zodpovednosti, bolo pozitívne vyho...

Oznámenie o strategickom dokumente

Obci Beša, ako dotknutej obci, bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente: Stratégia CLLD "S nami pre nás" OZ Tekov-Hont. Uvedené oznámenie je v priloženom súbore. Verejnosť môže do kompletného dokumentu nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na ...

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

VZN č. 3/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

VZN č. 1/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

Návrh rozpočtu obce

Návrh VZN č. 2/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

Návrh VZN č. 1/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov

Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 - rozpočtové opatrenie č. 2

Vykurovacie obdobie - list Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach

Návrh zmeny rozpočtu obce

Návrh zmeny rozpočtu Obce Beša na rok 2015 - rozpočtové opatrenie č. 1

Letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín

Vyhlásenie kandidatúry

Komunálne voľby 2014

Komunálne voľby 2014
Oficiálne výsledky komunálnych volieb - Obec Beša
Za starostu obce bol zvolený:
1. Miroslav Černák (SMK- MKP)- 288 hlasov


2. Ladislav Drappan (MOST- HÍD)- 79 hlasov
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Miroslav Černá...