PHSR (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) obce Beša ako strednodobý rozvojový dokument sa v súčasnosti spracúva.

Súbory na stiahnutie