Zápisnica zo XIV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 9.9.2021

Zápisnica zo XIV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 9.9.2021

Zápisnica z XIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 17.6.2021

Zápisnica z XIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 17.6.2021

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

V Beši, dňa   6. 9 . 2021 P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša       Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   z v o l á v a m zasadnutie  Obecnéh...

Zápisnica z XII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 12.3.2021

Zápisnica z XII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 12.3.2021

Pozvánka

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša           Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m riadne zasadnutie...

.

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša           Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m riadne zasa...

Zápisnica z XI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 14.12.2020

Zápisnica z XI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 14.12.2020

Zápisnica z X. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 29.9.2020

Zápisnica z X. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 29.9.2020

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beša

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

Starosta obce Beša
──────────────────                                           ...

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Beši a nástup náhradníka

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Beši a nástup náhradníka

Zápisnica z IX. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 1.7.2020

Zápisnica z IX. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 1.7.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beša


Starosta obce Beša
──────────────────                                           ...

Zápisnica z VIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 21.5.2020

Zápisnica z VIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 21.5.2020

Zápisnica z I. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 21.2.2020

Zápisnica z I. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 21.2.2020

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beša

                                       Starosta obce B e š a                       &nb...

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beša

 V Beši, dňa   18. 2 . 2020  P O Z V Á N K A       na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  &nb...

Zápisnica zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 12.12.2019

Zápisnica zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 12.12.2019

Zápisnica zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 30.10.2019

Zápisnica zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 30.10.2019

Zápisnica z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 30.8.2019

Zápisnica z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 30.8.2019

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

 V Beši, dňa   6. 12 . 2019                                           P O Z V Á N K A        na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša   &nb...

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beša

 V Beši, dňa   27. 8 . 2019 P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša       Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   z v o l á v a m zasadnutie  ...

Zápisnica zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 14.6.2019

Zápisnica zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 14.6.2019

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

Starosta obce B e š a                                                                             ...

Zápisnica z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 19.3.2019

Zápisnica z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 19.3.2019

Zápisnica z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 21.2.2019

Zápisnica z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 21.2.2019

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša


Starosta obce B e š a                                                                            &...

Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 14.12.2018

Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 14.12.2018

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

Starosta obce B e š a                                                                             ...

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 6.12.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 6.12.2018

Zápisnica zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 13.9.2018

Zápisnica zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 13.9.2018

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce B e š a                                                                             ...

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

                                          Starosta obce Beša          &...

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

Starosta obce B e š a
V Beši, dňa  10.9.2018
P O Z V Á N K Ana zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a mriadne zasadn...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 15.6.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného- 15.6.2018

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

Starosta obce B e š a                                                                             ...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 14.3.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 14.3.2018

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

Starosta obce B e š a                                                                             ...