Zápisnica z II. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 27.10.2021

Zápisnica z II. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 27.10.2021

Súbory na stiahnutie