Plán zasadnutí OZ obce Beša na rok 2024

Plán zasadnutí OZ obce Beša na rok 2024Zasadnutia v roku 2024 sú naplánované na: 15. marca 2024 14. júna 2024 13. septembra 2024 13. decembra 2024 vždy so začiatkom o 19:00 hod. v malej sále kultúrneho domu.   V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení...

Plán zasadnutí OZ obce Beša na rok 2023

Plán zasadnutí OZ obce Beša na rok 2023 Zasadnutia v roku 2023 sú naplánované na:   10. marca 2023   9. júna 2023   8. septembra 2023   8. decembra 2023   vždy so začiatkom o 19:00 hod. v malej sále kultúrneho domu.      V zmysle zákona 369/19...

V Beši, dňa   7. 3 . 2023 P O Z V Á N K Ana zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a mzasadnutie  Obecného za...

Plán zasadnutí OZ v roku 2022

Zasadnutia v roku 2022 sú naplánované na:
11. marca 2022
««  viac  »»

Plán zasadnutí OZ obce Beša na rok 2020

Zasadnutia v roku 2020 sú naplánované na:
12. marca 2020
12. júna 2020
11. septembra 2020
11. decembra 2020
vždy so začiatkom o 19:00 hod. v malej sále kultúrneho domu. 

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej...

Plán zasadnutí OZ obce Beša na rok 2019

Zasadnutia v roku 2019 sú naplánované na:
14. marca 2019
14. júna 2019
13. septembra 2019
13. decembra 2019
vždy so začiatkom o 19:00 hod. v malej sále kultúrneho domu. 

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej...