Plán zasadnutí OZ v roku 2022

Zasadnutia v roku 2022 sú naplánované na:
11. marca 2022
««  viac  »»

Plán zasadnutí OZ obce Beša na rok 2020

Zasadnutia v roku 2020 sú naplánované na:
12. marca 2020
12. júna 2020
11. septembra 2020
11. decembra 2020
vždy so začiatkom o 19:00 hod. v malej sále kultúrneho domu. 

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej...

Plán zasadnutí OZ obce Beša na rok 2019

Zasadnutia v roku 2019 sú naplánované na:
14. marca 2019
14. júna 2019
13. septembra 2019
13. decembra 2019
vždy so začiatkom o 19:00 hod. v malej sále kultúrneho domu. 

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej...