Plán zasadnutí OZ obce Beša na rok 2018

Zasadnutia v roku 2018 sú naplánované na:
14. marca 2018
15. júna 2018
14. septembra 2018
14. decembra 2018
vždy so začiatkom o 19:00 hod. v malej sále kultúrneho domu. 
Ustanovujúce zasadnutie nového OZ je plánované na november - december 2018, podľa termínu ...