Plán zasadnutí OZ v roku 2022

Zasadnutia v roku 2022 sú naplánované na:
11. marca 2022
10. júna 2022
  9. septembra 2022
12. decembra 2022
vždy so začiatkom o 19:00 hod. v malej sále kultúrneho domu. 

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej...