Ochrana osobných údajov

Poskytovanie informácií

Spôsob zriadenia obceObec Beša sa zriadila zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb   do  orgánov samosprávy obcí t.j. dňom  23. - 24. 11. 1990.
Právomoci a kompetencie obce
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:
   - Ú...

Poskytovanie informácií pre národnostné menšiny                                  Informácia  o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov   &n...