Poskytovanie informácií pre národnostné menšiny

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov  národnostných menšín v znení neskorších predpisov.