Futbal v obci

   Najdlhšie celoobecne organizovaným a zároveň najvýznamnejším športovým odvetvím v obci Beša je futbal. Počiatky organizovaného futbalu v obci Beša siahajú do roku 1949, kedy bol oficiálne založený futbalový klub Sokol Beša. Priezviská zakladajúcich členov Potančok, Ondrejko, Kapitáň, Magna, Potančok, Predajniansky, Hronec, Pišta, Pieter, Oleríny, Kováč, Filo a Ondrejko prezrádzajú, že drvivá väčšina z nichpochádzala z časti obce Kulantov, čiže futbal na Beši bol v jeho počiatkoch záležitosťou tejto po slovensky hovoriacej časti obce.   Postupne sa k futbalu pridali aj futbalisti z iných častí obce Beša a blízkeho okolia a názov futbalového klubu bol zmenený na názov Telovýchovná Jednota Klas Beša.Prvé futbalové zápasy sa hrávali na ihrisku, ktoré bolo umiestnené vedľa súčasného športového areálu (na týchto miestach sa konal napríklad prvý ročník festivalu Beša Music Fest). Neskôr sa futbal v Beši hrával na futbalovom ihrisku, ktoré bolo umiestnené v blízkosti areálu poľnohospodárskeho družstva Beša, pri dnešnom vodojeme. Na podnet futbalového zanietenca Ladislava Baku bol v rokoch 1973 až 1974 vybudovaný nový športový areál s krytou tribúnou, kde saorganizovaný futbal hráva až dodnes.   Bešiansky futbalový klub od svojho založenia v roku 1949 nepretržite vyše šesť desaťročí bojuje v levických okresných futbalových súťažiach. Za ten čas sa tu vystriedalo mnoho futbalových generácií, ktoré mali lepšie ale aj horšie výsledky. Klub hrával v minulosti striedavo v II., III. a IV. triede levického okresu, pričom najväčším úspechom TJ Klas Beša bolo viacnásobné účinkovanie v II. triede (najdlhšie 6 sezón nepretržite v sezónach 1969/70 až 1974/75). Naopak najhorším umiestnením bolo účinkovanie mužstva vo IV. triede levického okresu v sezónach 1977/78 až 1982/83. Veľkým deficitom bešianskeho futbalového klubu je absencia dorastu, ktorý bol naposledy zriadený v prvej polovici 90. rokov 20. storočia, čo sa neskôr prejavilo v značne zníženej výkonnosti futbalového mužstva dospelých. Najmä z tohto dôvodu mužstvo v posledných futbalových sezónach účinkovalo v poslednej, III. triede oblastného futbalového zväzu Levice. Hoci mužstvo TJ Klas Beša patrilo každoročne k lepšiemu priemeru III. triedy, postúpiť do vyššej súťaže sa mu podarilo až za prispenia viacerých „legionárov“ v sezóne 2010/11, a to po dlhých 15 rokoch strávenýchv III. triede. Avšak po roku mužstvo opäť zostúpilo do III. triedy. V sezóne 2015/2016 opäť štartuje v III. triede.
Ostatné športy

   Okrem futbalu v Beši neexistuje žiadny iný pravidelne organizovaný šport, ktorý reprezentuje obec Bešu v dlhodobých súťažiach. V rámci obce sa pravidelne organizuje stolnotenisový turnaj, ktorý sa hráva v priestoroch miestneho pohostinstva respektíve v priestoroch kultúrneho domu.

 

   Od roku 2007 sú v obci Ladislavom Macákom ml. organizované stretnutia a preteky terénnych áut a špeciálov na upravených offroadových tratiach, ktoré poskytujú kopce Bešianskej pahorkatiny v blízkosti futbalového areálu.   V posledných rokoch sú v Beši vytvorené priaznivé podmienky pre pravidelné športové aktivity obyvateľov zamerané na kondíciu a fitnes ako napríklad cvičenie zumby, posilňovňa a pod. Konané športové podujatia sa väčšinou uskutočňujú v areáli futbalového ihriska alebo v rámci miestneho kultúrneho domu. Športové zariadenia ako napríklad viackapacitná telocvičňa, volejbalové ihrisko, tenisový kurt alebo športové multifunkčné ihrisko v obci chýbajú. Najbližšia viackapacitná telocvičňa a športové multifunkčné ihrisko sa nachádza v obci Dolný Pial, najbližší tenisový kurt sa nachádza v obci Trávnica prípadne v obci Horný Pial. Dobré podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce počas letných aj zimných mesiacov (beh, turistika, cyklistika, motokros, sánkovanie, ...) poskytujú okolité kopce Bešianskej pahorkatiny. V prípade priaznivých klimatických podmienok je možné korčuľovanie a hranie hokeja na močiari v blízkosti železničnej stanice.

Zdroj: Václav, K. 2013. Beša - Bese, Monografia obce. Obec Beša : 2013, AG Aldox, Levice. Vyd. 1. ISBN 978 809 715 4776. Preklady: PhDr. Béla Hajtman. Publikácia je realizovaná s finančnou podporou úradu vlády SR - Program a kultúra národnostných menšín 2013. Autori projektu: Miroslav Černák, Mgr. Peter Varga.