Kultúra v obci

   Kultúrny a spoločenský život je dôležitou súčasťou každej obce a jej obyvateľov. Bolo tomu tak v minulosti a je tomu tak aj v súčasnosti. O kultúrnom a spoločenskom živote v Beši v jej dávnej minulosti neexistujú žiadne konkrétne informácie, predpokladá sa, že keďže obyvatelia obce boli zväčša poddaní, ktorí museli každodenne ťažko drieť a odrábať si svoje poddanské povinnosti voči vrchnosti, veľa príležitostí na kultúrne a spoločenské podujatia nemali. K typickým príležitostiam, kedy sa obyvateľom obce naskytol aký taký spoločenský život, boli svadby a rôzne oslavy späté s cirkvou a poľnohospodárskym životom ako napríklad dožinky (oslava ukončenia žatvy), alebo hody (slávnosť patróna kostola). Situácia sa trochu zlepšila po zrušení poddanstva v roku 1848, výrazné zlepšenie kultúrneho a spoločenského života obce Beša nastáva v 20. storočí, pričom za zlatý vek z pohľadu kvantity kultúrno-spoločenského života v Beši možno považovať obdobie komunizmu. Výrazný vplyv na kultúrny a spoločenský život v obci mal miestny maďarský kultúrny a spoločenský zväz Csemadok, založený v roku 1949, ktorého členovia organizovali a pripravovali mnohé divadelné predstavenia, prednášky, zájazdy a iné kultúrno-spoločenské podujatia. K najúspešnejším divadelným hrám, v ktorých pod hlavičkou Csemadoku vystúpili bešianski ochotníci patrili „Aranylánc“, „Csikós“, „Parasztkisasszony“, „Zsuzsi“ a „Aranyember“. K hlavným organizátorom a aktérom kultúrneho a spoločenského života v Beši po roku 1949 patrili Ľudovít Starček, Ľudovít Demény, Schmidt Imréné, Štefan Lüley, Ľudovít Géczi-Tóth, Viliam Búzási, Karol Sztreda, Ľudovít Kálnay, Štefan Hladicsek, Alexander Sároveczký, Marta Szabová, Magdolna Szabóová, učitelia materskej a základných škôl a mnohí ďalší.   Pred výstavbou dnešného kultúrneho domu sa kultúrny a spoločenský život obce v 20. storočí sústreďoval do budovy bývalej národnej školy a budovy pohostinstva, kde sa konali rôzne zábavy, divadelné predstavenia, premietania filmov, oslavy, výstavy a schôdzky. V letných mesiacoch sa mnohé zábavy a podujatia uskutočnili aj v areále futbalového ihriska a v areále pohostinstva. Tieto budovy a areály však neboli komplexne vybavené a boli obmedzené určitou kapacitou, preto bola snaha vybudovať nový kultúrny dom, ktorý bude spĺňať všetky moderné požiadavky kladené na kultúrno-spoločenský život.   S výstavbou kultúrneho domu sa začalo v roku 1986 a do užívania bol slávnostne odovzdaný v roku 1988. Odvtedy sa kultúrny dom v Beši používa na kultúrno-spoločenské udalosti nielen občanov obce Beša, ale aj pre širokú verejnosť blízkeho okolia. Po roku 1989 kultúrno-spoločenský život v obci trochu upadol, v posledných rokoch je snaha o oživenie kultúrneho a spoločenského života obce. Pravidelne sa v období plesovej sezóny organizuje ples starostu obce, v období bešianskych hodov sa konajú tradičné hodové diskotéky a zábavy.


 
   Výraznými kultúrno-spoločenskými udalosťami obce boli oslavy k výročiam prvej písomnej zmienky obce Beša konaných v roku 1992 (700. výročie), v roku 2007 (715. výročie) a v roku 2012 (720. výročie). Z pohľadu širokej verejnosti k významným kultúrno-spoločenským podujatiam organizovaných v obci Beša patrili stretnutia a preteky terénnych vozidiel a špeciálov, ktoré sa v obci organizovali od roku 2007. Z nich vynikol najmä „Festival Off Road Beša 2008 - II. ročník stretnutia terénnych áut a motoriek“, ktorého sa počas dvoch dní jeho konania zúčastnilo približne 1 500 návštevníkov z rôznych kútov Slovenska.
   K ďalšej výrazne masovej kultúrno-spoločenskej akcii v Beši patrí dvojdňový hudobný festival Beša Music Fest, ktorého I. ročník sa konal v dňoch 16.-17. augusta 2013. Organizátori nadviazali na tradíciu a v roku 2015 sa festival uskutoční od 17. - 18. júla 2015.

Zdroj: Václav, K. 2013. Beša - Bese, Monografia obce. Obec Beša : 2013, AG Aldox, Levice. Vyd. 1. ISBN 978 809 715 4776. Preklady: PhDr. Béla Hajtman. Publikácia je realizovaná s finančnou podporou úradu vlády SR - Program a kultúra národnostných menšín 2013. Autori projektu: Miroslav Černák, Mgr. Peter Varga.