Zápisnica zo XIV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 9.9.2021

Zápisnica zo XIV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 9.9.2021