POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

 

                                        Starosta obce Beša                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           V Beši, dňa 3.12.2018

 

POZVÁNKA

 

 

na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša.

Na základe ustanovenia § 12 ods. 1. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať dňa 6.12.2018 začiatkom o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 

 

 

                                                                          Miroslav Černák

                                                                          Starosta obce