Zápisnica zo IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 30.6.2023

Zápisnica zo IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 30.6.2023