Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 6.12.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beša konaného 6.12.2018

Súbory na stiahnutie