Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri (nekomerčné chovy - drobnochovy vrátane chovov s 1 ošípanou) nariadené Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Leviciach

Súbory na stiahnutie